За нас
Годишна конференция, 2008

Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” е доброволна и независима професионално-творческа организация, която обединява специалисти, независимо от ведомствената принадлежност на институцията, в която работят, които се стремят да усъвършенстват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.
 
Професионалната организация е основана през 1990 г. като Съюз на библиотечните и информационните работници в България. От 2008 г. сдружението носи името Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА).
 
Днес ББИА има 1131 индивидуални и 82 колективни членове. Териториалните секции на асоциацията са 19, а тематичните секции  9.
 
Банкова сметка на ББИА
УниКредит Булбанк
IBAN BG13UNCR70001520064429
BIC: UNCRBGSF