Публична лекция на г-жа Роберта Стивънс
ББИА

Официален гост на Националната библиотечна седмица бе г-жа Роберта Стивънс, Президент на Американската библиотечна асоциация. В залата на Американската читалня на Столична библиотека тя изнесе лекция за предизвикателствата пред библиотеките и библиотечните лидери през 21 век. 

"Библиотеките сега са по-нужни отвсякога" бе нейната теза, която тя защити с множество факти и аргументи за ролята на американските библиотеки за развиване на умения, необходими за кариерното и личностно израстване на гражданите през новия век. Лекторката очерта основните предизвикателства, с които библиотеките трябва да се справят, за да бъдат лидери в учението и напредъка на 21 век.

Презентация (.ppt)
Пълен текст на лекцията (.doc)