УИ Св. Климент Охридски
УИ Св. Климент Охридски

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ е създадено през 1986 г. и днес е най-голямото българско издателство за научна и учебна литература с трайно място в националната ни култура. Годишно издава над 300 заглавия: научна, научнопопулярна, учебна литература на български и на чужди езици, преводна литература, речници, списания, годишници.

Изданията обхващат целия спектър на съвременното познание: езикознание, литературознание, философия, социология, психология, етика, история, религия, право, икономика, журналистика, математика и информатика, физика, химия, биология, геология и география и др.
Насочени са както към специализираната аудитория, така и към студенти, кандидат-студенти, ученици и всички ценители на българската книга.

За контакт:
Издателство
ул. „Златовръх“ 30
кв. Лозенец
1164 София
(+359 2) 8161 498
http://press.uni-sofia.bg

Във връзка с участието на Университетското издателство с щанд на Годишната конференция на ББИА Ви представяме: