Документи на ИФЛА на български език
ifla.jpg 
На Интернет страницата на ИФЛА вече са публикувани българските преводи на приети от международната професионална общност документи.

 

Това са:
 
1. Изложение на международните принципи на каталогизацията (подготвено от Секцията по каталогизация към ИФЛА и срещите на експертите по международни правила в каталогизирането. Превод на бълг. ез. ст.н.с. д-р Александра Дипчикова, НБКМ)

http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-international-cataloguing-principles


2. Декларация от Глазгоу за библиотеките, информационните служби и интелектуалната свобода (приета от ББИА на общото събрание на 28 април 2010 г.)