Договор за сътрудничество между РБ Русе и Букурещката столична библиотека
РБ Русе

На 5 юли 2010 г. директорите на Регионална библиотека “Любен Каравелов” и Столична библиотека „Михай Садовяну” – Букурещ Румян Ганчев и д-р Флорин Ротару подписаха договор за сътрудничество между двата културни института.
Подписването на договора се осъществи със съдействието на “Асоциация “Еврорегион Данубиус”.

Договорът регламентира сътрудничеството между двете библиотеки чрез обмяна на опит в областта на библиотечно-информационните науки и реализиране на съвместни дейности при отбелязване на културни събития, организиране на изложби и представяне на книги, програми за деца и установяване на културни контакти между гражданите на Русе и Букурещ. 
Първата от инициативите, реализирана в резултат на договора, е художествената изложба, която се откри във фоайето на библиотека „Михай Садовяну”. В нея са показани 100 екслибриса от колекцията на Графичния кабинет на Русенската библиотека. 
Идеята на ръководствата на двете библиотеки е да обединят своите усилия за разширяване на двустранните контакти по линия на трансграничното сътрудничество и реализиране на по-мащабни проекти в областта на културата. В тази насока беше направена и първата крачка – библиотеката в Букурещ ще се включи като партньор в проект, свързан с Международния екслибрис конкурс през 2011 г., който организира Русенската библиотека, като поема ангажимента да дигитализира колекцията от екслибриси.