Проект на НАЦИД по Програма „Учене през целия живот”
НАЦИДНационалният център за информация и документация (НАЦИД) стартира изпълнението на проект „Национална конференция по признаване на квалификации”, финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”.
Националната конференция е първият по рода си форум в България, на който представители на български висши училища, държавни институции, компетентни органи по регулираните професии, работодателски организации и чужди експерти ще споделят своя опит в областта на признаването на квалификации, придобити в чужбина, както и ще обобщят предизвикателствата пред тях и своите добри практики, произтичащи от стратегия „Европа 2020”. / Прессъобщение