Международно споделяне на ресурси и доставка на документи: Принципи и насоки за процедиране
Международна федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА)
Първа публикация от ИФЛА: 1954. 
Ревизирано издание: 1978, модифициранo: 1987.
Ревизирано издание: 2001. 
Последна редакция: февруари 2009. 
Пълен текст (.doc)