Насоки за добри практики в междубиблиотечното заемане и доставка на документи
Международна федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА)
Тази брошура води началото си от поредица дискусии между членовете на секцията на ИФЛА Доставка на документи и споделяне на ресурси. Тя се основава на добрите практики, формулирани в следните изследвания: 
Performance of Interlending in Nordic Academic Libraries: Report for NORDINFO Board Pentti Vattulainen, 2003 
Measuring the Performance of Interlibrary Loan Operations in North American Research & College Libraries Mary E. Jackson. Washington: Association of Research Libraries, 1998 
Interlibrary Loan and Document Delivery Benchmarking Study
National Resource Sharing Working Group; Canberra: National Library of Australia, 2001 
Пълен текст (.doc)