Дейности
ББИА
 
Българската библиотечно-информационна асоциация представлява своите членове пред държавните и местни органи и неправителствените организации. Сдружението организира конференции, семинари, „кръгли маси” и други форми по отделни проблеми на национален и регионален принцип. Използва разнообразни форми за консултантски и други услуги за своите членове. Организира членовете си за иницииране и провеждане на дейности в изпълнение целите на сдружението.