ХІІ годишен семинар на фирма СофтЛиб
СофтЛиб
На 6 - 8 октомври 2010 г. в гр. София ще се проведе традиционният годишен семинар на фирма "СофтЛиб". За повече информация посетете сайта на фирмата. Програмата подлежи на допълване и актуализация.