Конкурс за преводачи
ББИА
ББИА обявява конкурс за наемане на преводачи за:
1. Превод на текстове за сайта на ББИА от български на английски език
2. Превод на книгата "IFLA public library service guidelines" на български език
 
Повече (.doc)