Материали за обсъждане на кръглата маса във Велико Търново
ББИА
На вниманието на участниците в кръглата маса по междубиблиотечно заемане (и на всички интересуващи се от проблема) предлагаме три документа:
1. Резултати от анкетата по МЗ, проведена от ББИА през авг.- септ. 2010 г. (.pdf)
2. Правилник по МЗ, 1987 (.doc)
3. Модел на ИФЛА за национален кодекс по МЗ, 2008 (.doc)
Благодарим на колегите от Методичния отдел на Народната библиотека "Иван Вазов“ – Пловдив за предоставянето на електронен вариант на Правилника от 1987 г.