Инициативата Open Access в БАН
БАН
В Седмицата на отворения достъп БАН организира Национален информационен ден "Отворен достъп до научна информация" на 22 октомври 2010 в сградата на Института по математика и информатика. / Информационна листовка (.doc)