Националната кръгла маса по въпросите на МЗ прие меморандум
ББИА

На 14 и 15 октомври 2010 г. в гр. Велико Търново се проведе Национална кръгла маса на тема “Състояние и перспективи на междубиблиотечното заемане в България. Международнипрактики и документи”. Събитието предизвика интереса на местните медии и беше широко отразено в тях. Министерството на културата изпрати приветствие към Националната кръгла маса с думи на признание към библиотечната общност за полаганите усилия, на окуражаваща подкрепа на Министерството и пожелания за ползотворна работа на участниците. Гости на събитието бяха представители на Програмата „Глобални библиотеки – България“, представители на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“ – наши дългогодишни партньори и приятели.

Форумът събра 80 участници от библиотеки от цялата страна и от партньорски организации. Професионалисти от различни видове библиотеки – регионални, големи и малки обществени библиотеки, университетски и специални, започнаха своя ползотворен разговор за неотложната нужда от работеща и съвременна организация на услугата междубиблиотечно заемане и доставка на документи в българските библиотеки. Програмата беше балансирана, логично подредена и позволи да се очертаят още в началото основните акценти, на които да се обърне повече внимание и към които да се съсредоточат обсъжданията.

В периода на подготовката на кръглата маса на сайта на ББИА бяха предоставени важни документи на ИФЛА, които да дадат посока на мислене и подготовка на колегите за активна работа. Радващ е фактът, че дискусиите протичаха при голяма активност на участниците, изказваха се различни гледни точки в подкрепа на едни или други мнения и предложения. Участниците познаваха и цитираха, обсъждаха и коментираха национални и международни документи, на които се базира споделянето на ресурси и електронната доставка на документи, представяха своя опит и добра практика, очертаваха трудностите и проблемите в осигуряването на тази услуга в техните библиотеки, водеха към решения. Обстойно беше представена картината на услугата междубиблиотечно заемане в България в обширен и многопосочен анализ на информацията, получена чрез проведената анкета на ББИА в периода на подготовката на събитието. Направени са изключително полезни изводи, събрани са много интересни данни и богат статистически материал, който скоро ще бъде публикуван в своята пълнота на сайта на асоциацията. Публикуването на основните таблици преди провеждането на форума помогна на колегите да видят мястото на техните библиотеки в системата, даде полезни насоки и реални поводи за обсъждания по време на форума.

Важен показател за висок професионализъм беше търсенето на общо решение, атмосферата на единство на професионалната общност, постигната чрез искрени усилия да си бъдем взаимнополезни и като цяло библиотеките да бъдат максимално ефективни в удовлетворяването на потребителските търсения и потребности. Одобряването и подкрепата на по-либерална библиотечна политика е основа за изграждането на ефективна и полезна национална система за междубиблиотечно заемане, включваща всички библиотеки, които желаят да я предлагат, без никакви деления и ограничения.

И, както е казано: „в спора се ражда истината“, така в дебатите се появиха смели и нетрадиционни, интересни и модерни идеи, обсъдиха се разумни предложения и се стигна до общи решения, които очертаха предстоящите стъпки в посока на активното предлагане на тази съвременна и необходима библиотечна услуга.

Меморандум (.doc)  

На 14 октомври беше проведена и среща с регионалното дружество на ББИА, което е едно от най-многобройните и активни регионални звена на организацията. На срещата присъстваха представители на обществените и на училищните библиотеки от региона. Бяха обсъдени основните насоки на проекта, финансиран от Фондация „Америка за България“ за изграждане на капацитет на ББИА: „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България“, статута на училищните библиотеки, очакваните стандарти за обществените библиотеки и нуждата от активно отстояване на ролята и възможностите на библиотеките в днешното информационно общество.

Изказваме специална благодарност на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – В. Търново за добрата организация на форума, за постоянното съдействие и помощ, които оказваха на участниците. За пореден път те показаха натрупан опит, гостоприемство и стил в организацията на големи събития на библиотечната общност. С модерен подход домакините обогатиха работата на кръглата маса със съдържателна културна програма – откриване на изложбата на колегата библиотекар и художник – Дешка Денева, откриване на национална изложба по дървопластика в старопрестолния град. Не липсваше и добре организирана вечер за неформални контакти и приятелска обстановка с възможност за общо веселие и забавление.

Благодарим на всички библиотеки, които въпреки трудните времена на криза и остър финансов дефицит, оцениха форума на ББИА по важност и значение и осигуриха участието на свои представители в него.                                     

*Колегите, които не успяха да участват директно, биха могли да намерят материалите – презентациите, докладите и съобщенията, на сайта на ББИА, за да бъдат в течение с дискутираните проблеми. Качването на материалите се извършва веднага след като се предадат в офиса на ББИА, без да се изчаква събирането на всички материали, за да доведем възможно най-оперативно информацията до колегията.