Семинар за информационната компетентност в НБИВ
НБИВНа 19 октомври 2010 г. в лекционната зала на Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив се проведе семинар, организиран от отдел „Методичен”, на тема „Изграждане на информационна компетентност у децата и учащите. Съчетаване на теорията с добри практики в пловдивските библиотеки”. Участваха 71 библиотекари от училищни и читалищни библиотеки от град Пловдив и Пловдивска област, както и библиотекари от НБИВ. 

На аудиторията бяха представени изключително интересни презентации по следната програма: „Информационна култура на учениците. Стандарти и ресурси” – Стефка Илиева, отдел „Методичен”; „Система от уроци за формиране на информационна компетентност у учениците от основното училище" – Таня Пилева, библиотекар, ОУ ”Алеко Константинов”, Пловдив; „Възможности  в учебните програми за формиране на информационна компетентност у учащите се от горен курс на средното училище” – Ангелина Ставрева, отдел „Методичен”; „Служба „Междубиблиотечно заемане” – в услуга на потребителите” – Петя Кехайова, зав. сектор, НБИВ; „Демонстрация на уроци по информационна компетентност за учениците от I-VII клас” – Таня Пилева, библиотекар, ОУ ”Алеко Константинов”, Пловдив; „Демонстрация на уроци по литература за II клас”  – Емилия Петрова, начален учител, Пловдив; „Демонстрация на нестандартни и полезни за учениците уроци”  – Галя Кривчева, библиотекар, ЕГ ”Иван Вазов”, Пловдив.
Библиотекарите от ОУ „Алеко Константинов” и ЕГ „Иван Вазов”  успешно презентират пред учениците си, както регламентираните в учебните програми за начален и горен курс на училището, теми, свързани с формирането на информационна компетентност, така  и уроци с нестандартна тематика. На срещата Златка Иванова, зав. отдел „Методичен”,  анонсира добри инициативи на библиотеки от областта и направи няколко текущи съобщения. 

Ангелина Ставрева, отдел "Методичен"