Научна конференция за Димитър Иванчев
РБ ВрацаНа 28 октомври 2010 г. от 11 часа в общата читалня на Регионална библиотека „Христо Ботев” - Враца се проведе Научна конференция, посветена на „100 години от рождението на д-р Димитър Иванчев – философ, библиотековед и краевед”, роден в с. Бутан, Врачанска област. 
Участваха библиотечни специалисти от Регионална библиотека и от читалищните библиотеки, които с интерес се запознаха с живота и делото на един от най-изявените  специалисти в областта на националната библиография и краезнанието в България.
В конференцията взе участие доц. д-р Нина Шуманова, преподавател в СУ ”Св. Кл. Охридски”, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”, която представи „Д-р Д. Иванчев – познатия и непознатия” и сподели свои лични впечатления.

 

На присъстващите бяха представени две интересни презентации: „Д-р Димитър Иванчев – жизнен и творчески път” от Антоанета Георгиева – методист в Регионална библиотека и Калина Тодорова, отдел „Краезнание” на Регионална библиотека – „Д-р Д. Иванчев и краезнанието в България”.

Повече информация за Димитър Иванчев