Златни отличия за библиотека Родина
Библиотека Родина - Стара Загора
Библиотека „Родина” – Стара Загора получи златни отличия от Съвета на европейската научна и културна общност – основен Департамент на неправителствената организация „Официално представителство на уникалните селища в Европа”. Церемонията се състоя на 28 октомври 2010 г. в галерия „Финес” – София, в присъствието на известни български научни и културни дейци и в чест на Националния празник 1 ноември – Ден на народните будители. / Повече