Изложба за 1 ноември в Свищов
ПБНЧ Свищов

Библиотеката при Първо българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856" в Свищов отдаде почит и уважение на Празника на духовността – 1 ноември. С уредената във фоайето на библиотеката изложба "1 ноември! Поклон, будители народни!" изрази своята съпричастност към делото на ония велики българи, достойни люде на перото и онези непокорни, горди българи, които учеха как се обича България и как се мре за нея! 

Във витрините са показани едни от първите учебници, помагала, списания от началото и средата на 19. век, по които са се обучавали учениците в нашата страна.