Чуждоезиково обучение за библиотекари от Добрич
РБ Добрич
От месец юни 2010 г. четиринадесет библиотекари от Регионална библиотека „Дора Габе” гр. Добрич се включиха в Схема "Аз мога" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",  като изучават английски и немски език с 3 нива (общо 300 часа) в извънработно време.
 
За да подобрят езиковите си умения, библиотекарите имаха възможност да започнат от подходящо ниво - за начинаещи или за напреднали, а също така и сами да изберат къде да получат нужната им квалификация от списък с лицензирани обучаващи организации.

Обучението, което ще приключи в края на месец май 2011 г., се финансира от Европейския социален фонд по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".