45 години Краеведско обединение Мизия
Новини 2010На 4 и 5 ноември 2010 г. в Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен се проведе среща на Краеведско обединение „Мизия”, организирана по повод 45 години от основаването му. Сдружението включва краеведските отдели на регионалните библиотеки в градовете Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен. Координираща дейността му е плевенската библиотека. 
 
Гости на срещата бяха проф. Марин Ковачев – председател на Съюза на краеведите в България и преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – В. Търново, един от основателите на обединението, Петко Дилков – председател на Дружество „Краезнание” – Плевен, Савина Цонева – директор на Регионалната библиотека в гр. Габрово, колеги от краеведските отдели на РБ – Шумен и Библиотека „Родина” – Стара Загора.
 
Краеведско обединение „Мизия” се създава през 1965 г. с цел да осигури библиографско покритие върху българската книжнина в ретроспективен и текущ план по отношение на информацията за края. Основни направления в дейността на обединението са аналитичното разработване на периодичния печат и книгите, набавяне на литература за края, изработване на библиографски издания с краеведска тематика, използване на информационните технологии, дигитализация на местния печат, представяне на краеведска библиографска и пълнотекстова информация в интернет пространството.
 
Срещата бе открита от директора на РБ „Христо Смирненски” – Плевен г-жа Аня Михова. Четиридесет и пет  годишната дейност на обединението бе представена от Вили Томова от РБ – Плевен чрез компютърна презентация (.ppt, 27 MB). Професор Марин Ковачев говори за сътрудничеството между краеведските отдели на библиотеките и Съюза на краеведите в България. Председателят на Дружество „Краезнание” – Плевен Петко Дилков представи новия сайт на дружеството. Директорката на РБ – Плевен разказа за новата сграда на библиотеката и  преместването на фондовете в нея, което  бе илюстрирано с компютърна презентация. 
 
Бяха споделени добри практики в краеведската работа на библиотеките, присъствали на срещата. Д-р Живка Радева и Светлана Михайлова от РНБ „П. Р. Славейков” – В. Търново представиха издателската дейност на библиотеката и изложбите, организирани от нея. Албена Йончева от Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – Ловеч изнесе съобщение на тема „Съхранени български традиции” за работата на библиотеката в разпространението на знания за края по неформален начин. Елена Петрова от краеведския отдел на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен разказа за  работата на библиотеката по проекта „Краеведски литературни маршрути”. Мима Атанасова от Библиотека „Родина” – Стара Загора представи сводния библиографски указател „Периодичен печат. Стара Загора 1882 – 1944” и разказа за работата на библиотеката по проекти.
 
Участниците разгледаха новата сграда на РБ – Плевен. Срещата завърши с приемане на програма за работа на обединението през следващите пет години и решение за бъдещо сътрудничество с други регионални библиотеки.

Вили Томова 
Отдел Краезнание, РБ – Плевен