Излезе т. 2 на Годишник на СУ, специалност БИН
СУ

На 2 декември 2010 г. в Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" бе представен т. 2 на Годишник на СУ "Климент Охридски", Философски факултет, специалност Библиотечно-информационни науки. Отговорният редактор доцент Татяна Янакиева представи структурата и кратък анализ на всеки доклад.  Библиотечната колегия сподели удовлетворението си от издаването на годишника въпреки трудностите на кризата. Присъстващите получиха екземпляри от печатното издание.

Пълен текст на годишника (.pdf) 
Представяне на годишника от доц. Татяна Янакиева (.pdf)