Квалификационен семинар в Пазарджик
РБ ПазарджикНа 3 декември 2010 г. Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик проведе квалификационен семинар на тема „Закон за обществените библиотеки в България – предимства и прилагане”

Доц. д-р Александър Димчев – декан на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, представи на аудиторията предимствата от приемането на Закона за обществените библиотеки и неговото прилагане. Бе поставен акцент върху основните норми, включени в закона и необходимостта от приемането на подзаконовите документи – Стандарт за библиотечно-информационно обслужване и Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд.
Актуалната тема предизвика дискусия относно нормативните изисквания за квалификация на библиотекарите, предлаганите услуги, финансиране и управление на библиотеката.
В семинара участваха 87 библиотекари, секретари и председатели на читалища от Пазарджишка област.