EU Bookshop - книжарницата на Европейския съюз
EU BookshopУебсайтът на EU Bookshop е мястото за достъп до всички публикации на институциите, агенциите и другите органи на Европейския съюз, издадени от Службата за публикации. Голяма част от тях са достъпни и на български език. В момента уебсайтът е на разположение на 22 езика, включително и на български.

EU Bookshop дава възможност за преглед на съдържанието на публикациите чрез основни библиографски данни и анотации. Можете да откриете публикации чрез функциите на обикновеното търсене или чрез Разширено търсене, като се зададат ограничения по формат на изданието, година на публикуване, цена и целева публика. При Разширеното търсене, ако отбележите за ЦенаБезплатни публикации“, като резултати от търсенето ще получите всички безплатни публикации.

Можете да поръчате по един екземпляр от всяка безплатна публикация в печатен формат, ако я има на разположение. Доставката на поръчаните заглавия до България е безплатна. Ако имате нужда от повече екземпляри, свържете се с Представителството на Европейската комисия в София. Ако печатният формат на дадено издание е изчерпано, можете да изтеглите безплатно публикацията в електронен (PDF) формат.