Emerald обяви статии на отворен достъп в партньорство с ИФЛА
IFLAСпоразумение между ИФЛА и издателство Emerald предвижда  докладите, които се продукт  от конференции и проекти на ИФЛА, да бъдат публикувани в списания на издателството и девет месеца по-късно да бъдат предоставяни за безплатно позлване чрез отворен достъп. Така ще се увеличи откриваемостта на изследванията от библиотечния сектор и ще се увеличи ползването им.
 
От 1 ноември 2010 г. станаха достъпни първите 14 статии чрез 4 списания на Emerald: 
1.    Interlending & Document Supply
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=ilds
2.    Library Hi Tech News 
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=lhtn,
3.    Performance Measurement and Metrics
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=pmm
4.    Program 
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=prog