ББИА

 Уважаеми  колеги,

Уведомяваме ви, че в офиса (бул. "Ген. Тотлебен" 28, ет. 4) на Българската библиотечно-информационна асоциация можете да получите по 1 екземпляр от  две нови издания.

   1. Училище за утрешния ден:  Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2009 / МОМН. Център за контрол и оценка на качеството на образованието. – София, 2010. – 175 с. – ISBN 978-954-8973-14-4
   2. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ .  Философски факултет.  Специалност  „Библиотечно-информационни науки“ : Том 2, 2010. – София, 2010. – 235 с. – ISSN 1313-4256 

Изданията се разпространяват до изчерпване на количествата.