Становище във връзка с публикуваните резултати от PISA 2009

ББИАПозиция на ББИА по повод изнесените резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците.

Пълен текст (.pdf)