Ново издание на ББИА
ББИА

Уважаеми  колеги,
Уведомяваме ви, че в офиса (бул. "Ген. Тотлебен" 28, ет. 4) на Българската библиотечно–информационна асоциация можете да получите по 1 екземпляр от новото издание на ББИА:
Съвременната библиотека – център за информация и знание : Доклади ХХ Национална конференция на ББИА, София, 9–10 юни 2010 / ББИА. – София, 2010. – 152 с. 
ISBN 978-954-9837-18-6
Изданието се разпространява до изчерпване на количествата.