Магистърска програма на СУ за учебната 2010/2011 г.
СУ

Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика” в Софийски университет "Св. Климент Охридски" предлага летен прием за учебната 2010/2011 г. на задочна магистърска програма  Библиотечно-информационни науки и културна политика / повече (.doc)