Отговор от МК на Отвореното писмо на ББИА
ББИА

Министерството на културата обещава да планира средства за възстановяване на програмата за подпомагане на книгата и развитието на библиотеките в бюджетната прогноза до 2013 г., да осигури през 2011 г. 27 нови щатни бройки за Регионалните библиотеки и 164 бройки за читалищните библиотеки, да активизира работата по нормативните документи за стабилизирането на библиотечната мрежа.

Пълен текст на Отговора от Министерството на културата на Отвореното писмо за предприемане на мерки за спасяване от гибел на библиотеките и книжния сектор в България.