Превод на български език на Насоки на ИФЛА за даренията в библиотеките
ББИАУважаеми колеги,
Поради големия интерес към сложната тема за даренията, предлагаме превод на български език на "Дарения за библиотечните фондове: Насоки за библиотеките". Насоките са изработени от постоянния комитет на ИФЛА по развитие на колекциите и са адресирани към всички видове библиотеки. Макар че отразяват чуждестранни практики в по-различни условия, те дават достатъчно практични и изпълними съвети и за българските библиотеки.
Благодарим на Методичния отдел на Народна библиотека "Ив. Вазов" - Пловдив за инициативата да имаме български превод.