Информационна кампания за новите дейности на ББИА
ББИАПрез месец февруари 2011 г. ББИА започна информационната си кампания за разгласяване на дейностите по изграждане на капацитет на организацията и устойчивост на библиотечния сектор в България, предвидени в рамките на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България", подкрепен от Фондация „Америка за България“.

На 02.02. Ели Попова и Антоанета Димитрова – колеги от екипа на ИБ на ББИА, участваха в среща с читалищните библиотекари от София и София област, проведена в Столична библиотека. Инициативата беше част от квалификационната програма на Методичния отдел на библиотеката. В програмата на срещата бяха предвидени две презентации, изнесени от представителите на асоциацията: първата представи проекта в неговите направления и постигнатите резултати в първата година от изпълнението му; втората предостави подробна информация за системата на професионалното образование и квалификация, която ББИА изгражда.

На 10.02. в Регионална библиотека „Гео Милев“ – гр. Монтана се проведе работна среща с библиотекарите от Област Монтана. Присъстваха повече от 70 участници. Ели Попова – изпълнителен директор на ББИА, говори подробно по инициативите, свързани с дейностите на проекта „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България". Информацията за квалификационните дейности беше посрещната с очакван и обясним интерес от участниците – библиотекари, читалищни секретари и представители на местната власт.

Още снимки от срещата в Монтана ще намерите във Фейсбук профила на РБ „Гео Милев“.