IFLA: Манифест за библиотечната статистика
Предлагаме на вниманието ви превод на Манифест за библиотечната статистика, приет от Управителния  съвет на IFLA през април 2010 г. 
ББИА застава зад призива за определяне и адекватно финансиране на централно звено за събиране и обработване на библиотечна статистика, съобразена с  международните изисквания и показатели. Това означава:
1. Българските библиотеки да разполагат със статистически данни,  които се обработват и публикуват ежегодно за всички видове библиотеки (в момента в България това се отнася само за библиотеки с над 200 000 т.); 
2. Статистическите показатели за българските библиотеки да могат да се съпоставят и сравняват с показателите на библиотечните услуги и постижения в целия свят. 
Преводът е публикуван на сайта на IFLA.