Годишно съвещание на библиотеките от област Враца

РБ Враца На 22 февруари 2011 г. в Регионална библиотека “Христо Ботев” – Враца се проведе ежегодното годишно отчетно съвещание с библиотекарите от обществените библиотеки на област Враца за отчитане дейността през 2010 година.

Гости на събитието бяха г-жа Цветелина Теофилова – зам.-областен управител на област Враца, г-жа Радосвета Крумова – началник отдел “Духовни дейности и връзки с обществеността” в община Враца.
На събранието присъстваха 65 библиотечни специалисти, предствавители на всички библиотечни мрежи. Методистът на библиотеката – г-жа Антоанета Георгиева, изнесе доклад за състоянието на библиотеките през отчетната година – отбеляза успехите и пропуските в работата им, перспективите за развитието на библиотечното дело в унисон с предизвикателствата на информационното общество. 
Особен интерес предизвика проектът “Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор” и дейностите към него, представен от г-жа Ели Попова – Директор на Изпълнителното бюро на ББИА. Присъстващите дискутираха квалификационните дейности, предлагани от ББИА, и календара на инициативите на ББИА през 2011 година.