Работна среща на училищните библиотекари от София
ББИА

На 17 февруари 2011 година в Столична библиотека се проведе работна среща на училищните библиотекари от София, организирана от Методичен отдел при Столична библиотека с акцент върху дейности, осъществявани от Българската библиотечно-информационна асоциация.

Ели Попова - директор на Изпълнителното бюро на ББИА, презентира проекта „Насоки и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България“. Тя покани училищните библиотекари да използват пълноценно възможностите на новия офис на ББИА (конферентна зала, библиотека с професионална колекция, достъп до интернет) и експертната помощ на асоциацията.

Антоанета Димтрова, координатор квалификационна и издателска дейност, представи програмите за професионално образование и квалификация на Центъра за продължаващо образование на библиотекари към ББИА.

Представителите на секция Училищни библиотеки към асоциацията информираха за осъществени инициативи и предстоящи задачи и представиха новата кампания на секцията „Заедно да направим училищните библиотеки видими!”.

Повече информация за срещата и снимки ще намерите във Фейсбук профила Училищни библиотеки.