Oнлайн седмица в рамките на Дигиталната програма за Европа
В периода 28 февруари – 5 март 2011 г. отделни теле-центрове, публични библиотеки, ИТК компании, образователни институции и хиляди жители на Европа, които не използват Интернет, ще се включат в стотици събития, семинари и много други мероприятия.
Кампанията насърчава потребителите на компютри:
- да мотивират свои близки, които не ползват компютри, да се възползват от тази възможност;
  Направете своя регистрация,
за да подкрепите инициативата
- да предоставят на онези, които сега започват да работят с компютър, полезни съвети на разбираем език.
Участващите страни ще обърнат внимание на следните теми:
-  първи клик – за хора, които не са работили с компютър;
-  работни места онлайн – за безработни или хора с риск от безработица;
-  електронно гражданство – за лица от малцинства и емигранти;
-  трета възраст – за възрастни хора;
-  жени онлайн – за жени, които са се върнали отново на работа;
-  онлайн услуги (напр. банкови услуги) – за всички горепосочени групи.