Maртенички в ОБ “Искра”
ОБ Казанлък

За първи път тази година, в духа на желанието библиотеката да съпътства децата през цялата година в националния празничен календар, Общинска библиотека „Искра” – Казанлък, заедно с ОУ „Паисий Хилендарски”, организира Работилница за мартенички.

Отзоваха се и децата от Центъра за деца с увреждания, възпитаниците на НЧ „Жар” от Ателие „Пъстроцвет” с ръководител Катя Зографова. Над 40 деца твориха със своите ръчици гайтаните и вървите на здравето, благоденствието, усмивките, събуждащата се природа. И като на истински празник не липсваха песните, стихотворенията, легендите, които те искаха да споделят с библиотекарите от Детския отдел Ася Дервенска и Галина Николова и Директора на библиотеката Анна Кожухарова.

За да омилостивят идването на Пролетта и покажат своето умение, децата с помощта на библиотекарите уредиха изложба „Пъстри мартеници”. Тя ще краси фоайето до първия цъфнал кукуряк, до първия пролетен слънчев лъч. Скъпа гостенка на тържеството беше Баба Марта, която закичи децата, орисаха ги на здраве, сила, берекет и сложи във всяка детска пазва конци от чудодейната къделя на  хурката си. Този творчески прощъпулник за библиотеката завърши с много детски усмивки, с грейнали личица и настроение. Децата получиха усещането за своята значимост, а библиотекарите за пореден път доказаха, че винаги може да се намери мост между институцията и читателската аудитория, традиция в библиотеката ни.