Издания за разпространение в библиотеките
ББИА

Уважаеми  колеги,
Уведомяваме ви, че в офиса (бул. "Ген. Тотлебен" 28, ет. 4) на Българската библиотечно-информационна асоциация можете да получите по 1 екземпляр от следните издания.

1. Съвременната библиотека – център за информация и знание: Доклади ХХ Национална конференция на ББИА, София, 9–10 юни 2010 / ББИА. – София, 2010. – 152 с.
ISBN 978-954-9837-18-6
2. НАЦИД. Добри европейски практики за академично признаване на дипломи за висше образование и професионални квалификации. София, 2010. – 44 с.
ISBN 978-954-8054-10-2
3. НАЦИД. Единна информационна система за академично признаване на дипломи за висше образование и професионални квалификации. София, 2010. – 43 с.
ISBN 978-954-8054-11-9
4. Училище за утрешния ден: Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2009 / МОМН. Център за контрол и оценка на качеството на образованието. – София, 2010. – 175 с.
ISBN 978-954-8973-14-4