Семинар на библиотечната колегия в Пловдивска област
НБИВ

Представители на Изпълнителното бюро на Българската библиотечно-информационна  асоциация участваха в семинар на библиотечната колегия на Пловдивската териториална библиотечна система, който се състоя на 31 март 2011 г. в Народна библиотека „Иван Вазов“ – гр. Пловдив.

Ели Попова – директор на ИБ и Ани Попова – координатор проекти, програми и международна дейност, представиха дейностите по проекта на ББИА „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България“, който се изпълнява с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Бяха представени резултати от първата година по направленията на проекта. Вниманието беше фокусирано върху предлаганите възможности в областта на продължаващата професионална квалификация в ЦПОБ и на професионалното образование за библиотекари със средно образование по разпоредбите на ЗОБ.

На срещата присъстваха библиотечни специалисти от читалищни, училищни и университетски библиотеки. Информационният формат на срещата премина в оживена дискусия. Участниците проявиха активен интерес към дейностите, поставиха въпроси, споделиха мнения, изразиха очакванията си към професионалната организация.

Повече снимки ще намерите във Фейсбук профила на Народна библиотека „Иван Вазов“ - Пловдив.