Работна среща с библиотекари се проведе в Русенската библиотека
РБ Русе
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Регионалният експертно-консултантски център „Читалища“ в Русе организираха на 7 април 2011 г. работна среща с библиотекари при народните читалища от Община Русе и общинските центрове от Област Русе. 
Събитието откри директорът на библиотеката Румян Ганчев, след което зам.-директорът Силва Василева представи отчет на показателите в областта на библиотечните дейности за област Русе.
На срещата бяха представени възможностите за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професия „Библиотекар” – инициатива, която библиотеката, съвместно с Асоциация съвременни читалища и Българската библиотечно-информационна асоциация предприемат с цел покриване на изискванията към хора със средно образование, които работят или искат да работят като библиотекари и следва да получат професионална квалификация „Библиотекар”.
Пред колегията бе представена и една нова инициатива на Регионалното дружество на ББИА в Русе, което съвместно с ЦПОБ към асоциацията предлага на място в Русе продължаващо образование на библиотекари под формата на лекции от преподаватели на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" към Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Преминалите тези курсове получават кредити, които могат да се признават в определени модули на магистърски програми в университетите.
Отделено бе внимание и на предстоящите инициативи, свързани с Маратона на четенето и Националната библиотечна седмица, която през 2011 година се провежда под мотото  „Библиотеките – партньор в образованието“.