Манифест на ИФЛА за прозрачността, доброто управление и свободата от корупция
Международна федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА) 
С богатите колекции и информационните услуги, които предлагат, библиотеките са важно средство в борбата на обществото за прозрачност на управлението. Манифестът предлага насоки и програма от 10 стъпки за организиран и ефективен принос на библиотеките в опазването на демократичните ценности и правата на гражданите. 
Манифестът е одобрен от Управителния съвет на ИФЛА на 8 декември 2008 г.
На общото събрание на ББИА на 30 април 2011 г. българската библиотечна колегия се присъедни към призива на международната професионална общност.
Пълен текст (.pdf)