Манифест на ИФЛА за прозрачността, доброто управление и свободата от корупция
ББИАУважаеми колеги,
Предлагаме на вниманието ви Манифест на ИФЛА за прозрачността, доброто управление и свободата от корупция.
На общото събрание на 30 април 2011 г. ББИА запозна членовете си с текста на манифеста на български език. Колегията се присъедни към призива на международната професионална общност с единудушно гласуване.
С богатите  колекции и информационните услуги за гражданите библиотеките  са важно средство в борбата на обществото за прозрачност на управлението.  Манифестът предлага насоки и програма от 10 стъпки за организиран и ефективен принос на библиотеките в опазването на демократичните ценности и правата на гражданите. / Пълен текст