Работно ателие "Живата история" във Варна
РБ ВарнаОт 11 до 15 април 2011 г. Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна реализира работно ателие “Живата история”, по секторна програма “Грюндвиг” на Европейската комисия. Фокусът е върху обмяната на знания между хора и поколения в процеса на мултикултурен диалог, чрез разработване и прилагане на иновативни и традиционни практики за “учене през целия живот”. Посредством паралелна виртуална и реална разходка сред паметниците и културно-историческите забележителности на Варна – “вчера и днес”, се предоставят знания и умения, свързани със събиране, съхраняване и популяризиране на регионалната история, чрез средствата  на съвременните информационни и комуникационни технологии. / Повече