Насоки на ИФЛА за обществената библиотека, 2011

Второ преработено издание
Редактори: Кристи Кунц и Барбара Губин
Първо издание на български език
Българска библиотечно-информационна асоциация, София, 2011
ISBN 978-954-9837-19-3
Книгата е издадена в рамките на проект "Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България" с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България".
Пълен текст | PDF (1,20 МB)