Кодекс на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане
ББИА
Уважаеми колеги,
представяме ви Кодекс на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане, 2011. Кодексът предлага стандартни процедури и препоръки за извършване на услугата за всички видове библиотеки в България. Целта му е да улеснява и подпомага междубиблиотечното заемане като част от споделянето на ресурси между библиотеките в България и целия свят. / Повече