Работна среща Услугите в обществената библиотека
РБ РусеНа 31 май 2011 г. в зала Култура на Община Русе се проведе работна среща на тема „Услугите в обществената библиотека”, организирана от Регионална библиотека „Любен Каравелов” - гр. Русе и Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” - гр. Русе. / Повече