Експерти на ББИА в постоянните комисии на три секции на ИФЛА
ББИА
Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви съобщим, че номинираните от ББИА трима български експерти бяха избрани за членове на постоянните комисии на ИФЛА в проведените избори през април-май 2011 г.
Ваня Грашкина  –  член на Постоянната комисия на секция Мениджмънт на библиотечните асоциации, мандат 2011–2015 г.
Емилия Милкова  – член на Постоянната комисия на секция Обществени библиотеки, мандат 2011–2015 г.
Милена Миланова – член на Постоянната комисия на секция Каталогизиране, мандат 2011–2015 г.   
Като членове на тези комисии нашите колеги ще участват в изработване на международни политики, стратегии и насоки за развитие на библиотеките от цял свят.
Поздравления на колегите за международното признание!
Пожелаваме им ползотворна работа  и много успехи!                
Изпълнително бюро на ББИА