ББИА обявява конкурс за регионални кореспонденти за електронно списание на организацията
ББИАБългарската библиотечно-информационна асоциация инициира издаването на електронно списание за библиотеките и библиотечната професия. Идеята е библиотечната общност да разполага с оперативно професионално издание, което да отразява живота на гилдията, добрите практики и иновативни дейности на българските библиотеки, развитието, тенденциите и постиженията на библиотечната наука, насоките и приоритетите на библиотечното образование в България. Предвидената периодичност на електронното списание е 6 броя годишно.

За да отразява адекватно и пълно инициативите, събитията и проявите на библиотечната гилдия в цялата страна, електронното списание има нужда от кореспонденти във всички региони, които текущо да следят и оперативно да информират за всичко значимо и интересно, което се случва в библиотеките.
Региони за страната:
Северозападен регион: Области Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен
Северен-централен: Области Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра
Североизточен: Области Добрич, Шумен, Варна, Търговище
Югоизточен: Области Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора
Южен Централен: Области Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково
Югозападен: Области София-град, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник

ББИА обявява конкурс за 6 регионални кореспонденти (по един за всеки регион) на електронното списание при следните условия:

 • Кандидатите да бъдат членове на ББИА;
 • Да имат висше библиотечно или друго хуманитарно образование (степен специалист, бакалавър или магистър);
 • Да имат опит в писането на публицистични или художествени материали. Опит в журналистиката е предимство;
 • Хонорар на всеки кореспондент – 200 лв. на брой, 50 лв. за пътни разходи за посещения на събития в библиотеките в региона;
 • Кореспондентите работят до края на годината – за издаването на два броя, в изпитателен срок;
 • Редколегията прави подбор и стилова и езикова редакция на материалите.

Задължения и отговорности на кореспондентите:

 • Да събират материали от техния регион, писани от техни колеги или други лица – местни дейци;
 •  Да осигуряват своевременно отразяване на събитията в региона;
 • Да подготвят интервюта с подходящи хора по определени поводи;
 • Да осигуряват материали за организационния живот на гилдията в региона;
 • Да правят предложения за рубрики и други промени по политиката и организацията на списанието пред редакционната колегия;
 • Да осигуряват по един авторски материал в обем най-малко от 3 стр. и поне още един материал за региона за всеки брой, придружени със снимков материал.

Документи за кандидатстване:

 • СV на кандидата за кореспондент;
 • Документи за журналистически опит (ако има такива);
 • Статия за актуално събитие в съответния регион в обем от 1 стр.

Срок и процедура за избор:
Документите се подават до 30 юни 2011 г. на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите. .
Документите на кандидатите се разглеждат от комисия. Предложенията на комисията се одобряват и утвърждават от УС на ББИА.
Резултатите от избора на регионални кореспонденти се обявяват на 11 юли 2011 г.