Секцията на училищните библиотекари към ББИА става национална
ББИАНа 9 и 10 юни 2011 г. в Благоевград се проведе XXІ национална конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация. Секцията на училищните библиотекари, гр. София, взе участие с доклад на тема: „Съвременен модел на организация на библиотечно-информационно обслужване в училищната библиотека“.
Той е посветен на организацията и функционирането на съвременните училищни библиотеки, на съчетаването на традиционните методи при работа с читатели с новите информационни технологии. Докладът, изнесен от Даниела Цветкова – зам.-председател на секцията, беше съпроводен и с презентация.
Представители на секцията се срещнаха и с училищни библиотекари от гр. Благоевград – от Национална хуманитарна гимназия, 7-мо СОУ „Кузман Шапкарев”, Национална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски” и Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей П. Корольов", а също и с методиста на Регионална библиотека „Димитър Талев” – Благоевград. Те бяха запознати с работата на секцията до този момент – срещи и документи, целящи включването на училищните библиотеки в новия Закон за средното образование, създадените он-лайн каталог, електронни бюлетин и списание. Посетени бяха няколко от училищните библиотеки в града – уютни и приятни места, притегателни центрове за всички учещи и работещи в съответните училища, а училищните библиотекари – много добри специалисти, отдадени на работата си./ Фотогалерия 
С тези срещи се постави началото на превръщането на Секцията на училищните библиотекари към ББИА в национална.