ББИА с представител в БИС
ББИА

ББИА има свой представител в Технически комитет 16 на Българския институт по стандартизация: Архивна, библиотечна и информационна дейност. Анна Попова е представител на ББИА в ТК 16 и в Общото събрание. Асоциацията получи статут на активно участие. Експерти на ББИА ще се включват в подготовката на стандартите в посочената област. Асоциацията ще получава безплатно официалния бюлетин, каталога на стандартите, годишния доклад за дейността на БИС и други информационни издания.