Представител на ББИА в работна група за създаването на един от Държавните образователни стандарта
ББИА

ББИА получи възможност да участва в работната група към Стандарт за заниманията по интереси и за образователните услуги – един от 18-те Държавни образователни стандарта, посочени в Концепцията за Закон за предучилищно и училищно образование. След проведените разговори през месец май, в рамките на Националната библиотечна седмица, работни срещи на ББИА с екип от МОНМ и писмо до зам.-министър Милена Дамянова по проблемите на училищните библиотеки, асоциацията има представител в работната група по един от Стандартите – Ели Попова. Тя ще представя екипно постигнатите предложения от експерти на ББИА и Секцията на училищните библиотекари към асоциацията.